Ballum  News

Tilbud med ASCI Camping Card 
2 voksende-strøm-bad-kompletpris 120 kr.= 16 €

 

> Vintercampingpladser fri , Wintercampingplätze frei - Camping ved Nationalpark Vadehaved - Camping am Nationalpark Wattenmeer -

Ulla og Uwe Voigt . Kystvej 37 . Ballum . DK-6261 Bredebro - Tel 74 71 62 63 . Fax 74 71 62 76 mail ballum.camping@bbsyd.dk  www.ballum-camping.dk